logo

Презентацията беше публикувана преди 2 години от потребителя Фариз Кудабаева

Свързани презентации

Презентация на тема: "Биотехнология на производството на антибиотици, подготвена: Кудабаева Ф." - Препис:

1 Биотехнологично производство на антибиотици Приготвено: Кудабаева Ф

2 План: 1. Обща характеристика на антибиотиците. Антибиотична класификация. Класификация на антибиотици от щамовете на производителите. 2. Микроорганизми - производители на антибиотици. 3. Методи за получаване на антибиотици. 4. Диаграма на промишленото биотехнологично производство на антибиотици. 5. Области на употреба на антибиотици.

3 Обща характеристика на антибиотиците Терминът "антибиотик" е предложен през 1942 г. Zelman Abraham Waxman се отнася до вещества, образувани от микроорганизми и притежаващи антимикробно действие. Развитието и производството на антибиотици започна активно в края на 19-ти век. Първият антибиотик, освободен в промишленото производство, е салварсан (1910). Антибиотиците са група от високо ефективни биологично активни вещества, които се синтезират от микроорганизми и способни да убиват или инхибират растежа на живите клетки.

4 Класификация на антибиотиците Поради естеството на въздействието върху бактериалната клетка, антибиотиците могат да се разделят на три групи: - бактериостатични - бактерицидни - бактериолитични

5 Класификация на антибиотиците Механизмът на биологичното действие на антибиотиците се разделя на: 1. Антибиотици, които инхибират синтеза на бактериална стена 2. Антибиотици, които нарушават функционирането на цитоплазмената мембрана 3. Антибиотици, които разрушават рибозомни субединици и инхибират протеиновия синтез 4. Антибиотици, които инхибират селективно синтеза на нуклеинови киселини: Инхибитори на синтеза на РНК - ДНК

6 - лактам (пеницилини, цефалоспорини); - тетрациклини (тетрациклин, морфоциклин, метациклин); - макролиди (еритромицин); - аминогликозиди (гентамицин); - гликопептиди (ванкомицин); - Амфеникол (хлорамфеникол); - Lincosamides (линкомицин); - полиен (противогъбичен - нистатин); - антитуморен (блеомицин) и др. В зависимост от химичната природа на антибиотиците се разделят на:

7 Класификация на антибиотици по продуцентски щам: В зависимост от произвеждащите организми, антибиотиците могат да се разделят на следните групи: 1. Образувани от еубактерии: бактерии от рода Bacillus: грамицидини, полимиксини и др. бактерии от рода Pseudomonas: mupirocin, pyocyanin, antifungin и други; бактерии от други родове (Micrococcus, Streptococcus, Escherichia, Proteus): низин, колиформен и др. 2. Образувани от бактерии от рода Streptomyces: стрептомицин, тетрациклин, новобиоцин и др. 3. Образувани от несъвършени гъби: пеницилин, гризеофулвин и др. класове от базилио и аскомицети: бухал, лонцитин, хетомин и др. 5. Образувани от лишеи, водорасли, нисши растения: уснинова киселина и др. 6. Образувани от висши растения: алицин, рафанин и др., интерферон, круцин и др.

Производители на антибиотици Като производители на антибиотици се използват микроорганизми, плесенни гъби, актиномицети, висши растения и животински тъкани. Микроорганизмите от един и същи вид могат да синтезират антибиотици с различно естество и напротив, един и същ антибиотик може да произведе микроорганизми от различни таксономични групи. От еубактериите най-честите производители са представители на родовете Bacillus и Pseudomonas, като по-голямата част от антибиотиците с бактериален произход - полипептиди.

9 Микроорганизми - производители на антибиотици. Актиномицетите са многоклетъчни бактерии. Актиномицетите нямат ядро, т.е. актиномицетите са прокариоти, нямат митохондрии, имат комплексен цикъл на развитие. Actinomycetes произвеждат антибиотици следните групи: (най-малко 50% от всички известни) - канамицин - Actinomyces kanamycetus - неомицин - Actinomyces iracie - окситетрациклин - А ctinomyces ninesus - линкомицин - Streptomyces linconiensis Nature хлорамфеникол (хлорамфеникол) е произведен от Streptomyces venezuelae. Рифамицин - Streptomyces mediterranei, рифампицин е получен на база рифамицин.

10 Мицелови гъбички, произвеждащи бета-лактамни антибиотици. Пеницилини - Penicillium chrysogenum, P. notatum cephalosporins Cephalosporium Acremonium chrysogenum са известни представители на бета-лактамните антибиотици, произведени от мицелни гъби. Структурата на антибиотика има бета-лактамен пръстен, който има способността да инхибира синтеза на пептидогликани на клетъчната стена. Антибиотиците се използват за лечение на инфекции, причинени от грам (-) бактерии. Флуорохинолоните са синтетични антибиотици. Притежава широк спектър от антимикробно действие. Някои флуорохинолони притежават не само антибактериална, но и антитуморна, анти-HIV активност.

11 Антибиотици от животински произход. Екмолин, изолиран от есетра, еритрин - от еритроцити, лизозим и интерферон Антибиотици, произведени от висши растения - фитонциди. Това са алицин от чесън - Allium sativum, име ден на хиперикум, salvan от градински чай, рафанин от репички - Raphanus sativum, фазолин от фасул - Phaseolus vulgaris и др.

12 Методи за получаване на антибиотици: 1. Химичен синтез. С този метод получават основни синтетични антибиотици. 2. Биосинтеза (директна ферментация на микроорганизма - производител). За да се получат антибиотици с този метод, се използват щамове на микроорганизми, които образуват най-голямо количество антибиотик. 3. Мутационна биосинтеза - Биосинтеза на антибиотици с използване на блокирани мутанти, които нямат специфична връзка във веригата от реакции, водещи до синтеза на антибиотици.

13 рДНК - биотехнология в създаването на антибиотици рДНК - биотехнология - създаване на високоактивни щамове, произвеждащи антибиотици. С помощта на рДНК е възможно да се създадат нови антибиотици с уникална структура, които имат мощен ефект върху някои микроорганизми с минимални странични ефекти.

14 Биосинтеза на вторични метаболити Процесът на развитие на микроорганизми на производители на вторични метаболити е двуфазен характер: първата фаза на развитие (тропофаза или фазата на балансиран растеж) се характеризира с факта, че биомасата се акумулира бързо в културата на производителя на антибиотик. Биосинтезата на антибиотика през този период не настъпва или се извършва в незначителни количества. Тази фаза трябва да бъде бърза и средата трябва да бъде евтина. втората фаза (идиофазна или небалансирана фаза на растеж) - по време на идиофазния растеж на биомасата се забавя и бързо се натрупва антибиотик в културалната течност.

15 1-трофофаза, II-идиофаза, 1 биомаса, 2 - антибиотик, 3 въглехидрати, 4 - източник на азот

16 Схема на производство на антибиотици в процеса на микробна биосинтеза

17 Схема на промишлено биотехнологично производство на антибиотици 1. получаване на подходящ щам на производител на антибиотици, подходящ за промишлено производство; 2. приготвяне на хранителната среда: твърди хранителни среди - карбонизирани или насипни субстрати (просо, ечемик, пшенични трици и др.) И течни хранителни среди - се използват в технологията за производство на антибиотици.

18 3. Подготовка на инокулум (производители - мутантна колба на люлка) Първи инокулант (10 l), втори инокулант (100–500 l) ферментатор).

4. Ферментация: за производство на антибиотици с използване на методи за повърхностна и дълбока култивация. По време на ферментацията, културата непрекъснато се аерира със стерилен нагряван въздух. Процесът на ферментация се провежда в строго стерилна аеробна култура с дълбока седалка, която има ясно изразен двуфазен характер. Температурата на средата, рН и редица други параметри се регулират автоматично в съответствие с правилата за производство на антибиотика. Антибиотиците се получават при дълбока аеробна ферментация на периодично действие при асептични условия. Ферментационният период продължава 7-10 дни.

20 5. Изолиране на антибиотици. Ако антибиотикът е в клетките, в първия етап на обработка биомасата се изолира от културалната течност (чрез филтриране или центрофугиране); след разрушаване на клетките, антибиотикът се екстрахира и се прехвърля в разтворима фаза. След това този разтвор и културалната среда (ако антибиотикът се освобождава от клетките в средата) се подлагат на различни методи за екстракция, разделяне, пречистване и концентриране, за да се получи готовия продукт.

6. Пречистване на антибиотици. включва етапи: утаяване, сорбция, сушене. След това лекарството се пакетира в стерилни флакони, като се спазват условията, гарантиращи стерилитет. 7. Получаване на крайния продукт: Готовият продукт се подлага на биологичен и фармакологичен контрол. Биологичният контрол определя степента на стерилност на лекарството. По време на фармакологичния контрол се извършват цялостни тестове на лекарството за токсичност, пирогенност, токсичност и др., Оценяват се антимикробният спектър на лекарството, ефектът върху левкоцитите в кръвта, установява се максимално поносима доза на антибиотика, дозите причиняват пълна и 50% смъртност на опитни животни.

23 Избор на хранителна среда За всеки производител се разработва оптимална среда, която трябва да отговаря на определени изисквания: а) да осигури максимален добив на антибиотика; б) се състоят от относително евтини компоненти; c) имат добра филтрираща способност; г) да се осигури използването на най-икономичните методи за изолиране и пречистване на антибиотици. Използват се следните среди: месо и пептонова среда, които едновременно с екстракт от месо и пептон съдържат натриев хлорид, калиев фосфат, понякога глюкоза или захароза; обикновено се използват в лабораторната практика; картофена среда с глюкоза и пептон, често използвани в лабораторията за култивиране на много видове актиномицети и бактерии; среда с екстракт от царевица, соево брашно, барда и други вещества, които включват амониев сулфат, калциев карбонат, фосфати, глюкоза, захароза, лактоза или други въглехидрати и редица други съединения; Околната среда успешно се използва в промишлеността, защото те са евтини и осигуряват добро развитие на микроорганизми с висок добив на антибиотици.

Повечето сапрофитни бактерии се развиват добре на богати природни среди (месен пептонов агар, картофен агар, мъст - агар и др.) При рН около 7,0 и температура 30–37 ° С. Актиномицетите и някои гъбички се развиват при тези условия, но за тях те са по-малко благоприятни, отколкото за бактериите. Стойността на рН на средата след стерилизация се определя в диапазона от 6.8 - 7.1. Мицелните гъбички за предпочитане се развиват върху среди с малко по-ниска стойност на рН (4.5–5.0), върху които много бактерии и актиномицети растат слабо. Стерилизацията на хранителните среди в промишлени условия се постига в резултат на: периодичен метод за малки обеми на средата, при който средата се нагрява до 120-130 ° С директно във ферментатора и се оставя за определено време; непрекъснат метод за големи обеми, при който приготвената среда се подава в колоната за стерилизация, през която преминава живата пара. Средата, нагрята до необходимата температура, влиза в специален апарат, където се съхранява известно време.

Източници на минерално хранене са фосфор, сяра и други макро- и микроелементи. Производителите на антибиотици по отношение на концентрацията на фосфор в средата могат да бъдат разделени на три групи: - високочувствителни производители, при които оптималната концентрация на фосфор в средата е по-малка от 0,01% (производители на нистатин, тетрациклини, флоримицин, ванкомицин); - производители на средна чувствителност, за които оптималната концентрация на фосфор е 0,010-0,015% (производители на стрептомицин, еритромицин, циклосерин, неомицин); - Нечувствителни производители, за които оптималната концентрация на фосфор е 0,018–0,020% (производители на новобиоцин, грамицидин, олеандомицин).

26 Влияние на рН. Много бактериални организми, които синтезират антибиотици, се развиват по-добре при рН около 7.0, въпреки че някои, например, млечни стрептококи, които произвеждат низин, се развиват по-добре в среда с рН = 5.5.0 6.0. Повечето актиномицети се развиват добре при първоначални стойности на рН от 6.7 до 7.8; в повечето случаи жизнеспособността на актиномицетите при рН под 4,0-4,5 се потиска. Температура. За повечето бактериални организми температурният оптимум на развитие е в диапазона 30-37 ° C. За производителя на грамицидин С оптималната температура за развитие и биосинтезата е 40 ° С. Актиномицетите обикновено се култивират при температура 26-30 ° С, въпреки че някои видове стрептомицети могат да се култивират. се развиват както при ниски (от 0 до 18 ° C), така и при повишени (55–60 ° C) температури. За повечето нишковидни гъби оптималната температура е 25–28 ° С. Аерация. Повечето от изследваните производители на антибиотици са аероби. За биосинтеза на много антибиотици (пеницилин, стрептомицин и др.), Тяхното максимално натрупване става, когато степента на аериране е равна на единица, при която същият обем въздух се продухва през определен обем среда за 1 минута. В процеса на развитие на антибиотичния производител в промишлени условия, необходимостта на организма от кислород варира в зависимост от етапа на развитие, вискозитета на културалната течност и други фактори. На определени етапи могат да възникнат ситуации, свързани с кислородното гладуване на производителя. При тези условия трябва да се вземат допълнителни мерки, например повишаване на концентрацията на окислителя чрез добавяне на водороден пероксид.

27 Използване на антибиотици в хранително-вкусовата промишленост на фермата Първата информация за употребата на антибиотици в консервната промишленост датира от 1943 година. Такива антибиотици включват субтилин, низин и т.н. Така за консервираните зеленчуци се предлага използването на субтилин, под действието на който се наблюдава смърт на клостридиални и термофилни бактерии. Низинът - антибиотик, образуван от млечнокисели бактерии, се използва за съхраняване не само на зеленчуци (домати, зелен грах, карфиол), но и на риба, мляко, сирена и др. Антибиотикът потиска развитието на редица термофилни спорообразуващи бактерии, без да има токсичен ефект върху човешкия организъм.

28 1. Антибиотиците се използват за лечение на животни и птици; 2. Хранителните антибиотици се използват за хранене на животни и птици. 3. Антибиотиците се използват в растениевъдството за борба с болестите по растенията, антибиотиците се използват като хербициди, инсектициди и имат няколко предимства пред химическите препарати. 4. Антибиотиците се използват и в хранително-вкусовата промишленост за съхраняване на храна, за запазване на прясно месо, мляко, риба и др. Значението на антибиотиците за селското стопанство:

29 Стрептомицинът се използва за борба с патогени, които причиняват бактериално разпадане на боб и соя; Болест на камъни (САЩ); памук, ориз (в Индия). В някои страни лекарствата се произвеждат със стрептомицин с окситетрациклин, известен като "агримицин", "фитомицин", "фитореп". Bialophos е хербицид, получен в началото на 19-ти век от културата S. hydroscopicus. Неговата структура е трипептид, състоящ се от два остатъка на L-аланин и L-глутаминова киселина. Антибиотиците се използват широко в животновъдството като средство срещу болести на селскостопански животни, птици и пчели. Сред най-често срещаните антибиотици са авермектини, използвани за потискане на развитието на паразити, включително нематоди; монензин за лечение на кокцидоза по домашните птици; линкомицин за лечение на дизентерия; Новобиоцин за лечение на холерни пуйки.

http://www.myshared.ru/slide/1324067

Представяне на темата: Антибиотици в храната ни

“Антибиотици в храната” Автори: Азибекян Арен Куриско Валерия Ръководител: Галина Зайчко Учител по химия, д-р.

Антибиотици - мярка за борба с болестите в промишленото отглеждане на животни, според резултатите от тестовете, тетрациклин е открит в 80% от случаите.

Цел: Да се ​​проучи възможността за контрол на съдържанието на тетрациклин в животинските продукти на базата на училищна химическа лаборатория.

Задачи: Задайте най-често използваните антибиотици. По дефиниция, степента на замърсяване на месо и млечни продукти с антибиотици, консумирани от учениците на нашето училище и придобити в търговската верига на Москва, за това: - антибиотици и ги модифицират според възможностите на училищната лаборатория. - да овладеят и подобрят антибиотиците от мускулната тъкан, млякото и млечните продукти. Да изучава методите за кулинарна обработка на месото и млякото с цел намаляване на съдържанието на антибиотици в тях и проверка на тяхната ефективност на практика.

Тетрациклинът е бактериостатичен тетрациклинов антибиотик. Ето някои от тях:

Тетрациклин - органично съединение

Експериментална част 1. Качествени реакции на откриване на тетрациклин

Образуване на фенолати 1. Качествена реакция с железен (III) хлорид: тетрациклинов разтвор, тетрациклинов фенолат, разтвор на железен (III) хлорид, вода.

Висококачествена реакция към фенолен хидроксил с железен (III) хлорид

Реакция на нитрация 2. Качествена реакция на тетрациклин нитриране: 1) разтвор на тетрациклин, 2) разтвор на тетрациклин след нитриране; 3) разтвор на реагент - азотна киселина след загряване; 4) вода.

Реакция със солна киселина 3. Качествена реакция със солна киселина: 1) разтвор на тетрациклин, 2) разтвор на тетрациклин след реакция със солна киселина; 3) разтвор на солна киселина след загряване; 4) вода.

Реакция с амонячен разтвор на меден (II) сулфат 4. Качествена реакция с амонячен разтвор на меден (II) сулфат: 1) разтвор на тетрациклин; 2.3) разтвор на тетрациклин с амонячен разтвор на меден (II) сулфат преди и след загряване; 4,5) амонячен разтвор на меден (II) сулфат преди и след загряване; 6) вода

Реакция с натриев хидроксид 5. Качествена реакция с натриев хидроксид: 1) разтвор на тетрациклин; 2, 3) тетрациклин с разтвор на натриев хидроксид преди и след загряване; 4) вода

Образуване на анхидротетрациклин със солна киселина 6. Качествена реакция с концентрирана солна киселина: 1) пробата преди нагряване, 2) пробата след нагряване.

Референтни тетрациклинови разтвори

Изборът на реагент за определяне на тетрациклин в екстракти Разтвори на тетрациклин с железен (III) хлорид Разтвори на тетрациклин с реагент - амонячен разтвор на меден (II) сулфат без нагряване Разтвори на тетрациклин с реагент - амонячен разтвор на меден (II) сулфат след нагряване Разтвори на тетрациклин с реагент - солна киселина. без отопление Разтвори на тетрациклин с реактив - солна киселина след загряване Разтвори на тетрациклин с реагент - азотна киселина след нагряване

Избор на комбинация от реагенти за определяне на тетрациклин в екстракти 1. Определяне на съдържанието на тетрациклин в екстракта от сурово месо с FeCl3 и HCl реагенти: А и В - различни производители. 2. Определяне съдържанието на тетрациклин в екстракт от варено месо с FeCl3 и реактиви на HCl. 3. Определяне на съдържанието на тетрациклин в: A - мляко, B - извара, B - ряжанка

Филтриране на концентрацията на тетрациклинов фенолат 10 mg / ml концентрация 1 mg / ml концентрация 0.1 mg / ml концентрация 0.01 mg / ml Ефект на филтриране на разтвора при определяне на тетрациклин с реактив - желязо (III) хлорид: 1. преди филтриране; 2. след филтриране

Експериментални резултати Избор на метод за екстракция Концентрация на тетрациклин в проби от пилешко месо (реактиви - железен (III) хлорид и солна киселина): 1) екстракт от първоначалната проба, 2) разтвор на тетрациклин след преработка на месото; 3) екстракт от тетрациклин от месо4) изходен разтвор на тетрациклин (2500 µg / ml)

Екстракция на тетрациклин от проба от свинска концентрация на тетрациклин в екстракт от свинско месо: 1) екстракция с 0.1 разтвор на солна киселина; 2) екстракция с вода

Изследването на сурово пиле. Ефектът на проварки върху съдържанието на тетрациклин: 1-екстракт от сурово месо; 2 месен бульон; 3 - екстракт от варено месо

Определяне на съдържанието на тетрациклин в пробите за извара

Определяне съдържанието на тетрациклин в проби от мляко и заквасена сметана

Продуктите от животински произход - месо и млечни продукти, могат да съдържат тетрациклин. Неговото количество не трябва да надвишава допустимата норма. * Възможно е да се определи тетрациклин в продукти, като се използват реакции с качество на цвета. * В условията на училищната лаборатория, най-чувствителният и най-прост за бърз анализ е реакцията на тетрациклин с железен (III) хлорид. * Водата може да се използва за извличане на тетрациклин от месо. * Мониторингът на продуктите показва, че тетрациклин се среща често в тях. Съдържанието му в месото може да бъде намалено чрез готвене.

Благодаря ви за вниманието, не забравяйте: "Ние сме това, което ядем"

http://ppt4web.ru/medicina/antibiotiki-v-nashejj-pishhe.html

Представяне на разговора на тема "Антибиотици в живота ни"

Презентация подготвена за разговора на тема "Антибиотици в нашия живот".

Преглед на съдържанието на документа
"Представяне на разговора на тема" Антибиотици в нашия живот "

GOKU АД "общообразователно училище в институциите за изпълнение на наказанията"

Антибиотици в нашия живот

Завършил учител по биология и химия

I квалификационна категория I. А. Трухина

антибиотици - това са вещества от естествен или полусинтетичен произход, които потискат растежа на живи клетки, по-често микроскопични организми, бактерии, причинявайки смъртта им. Използва се в медицината като лекарство за бактерицидни заболявания, понякога при лечение на рак.

Използването на антибиотици в живота ни понякога е много важно, трудно е да се направи без тях, понякога просто е невъзможно. Но се оказва, че в някои случаи те също могат да навредят на нашето здраве.

Струва ни се, че антибиотиците винаги са съществували, но това не е така: дори по време на Първата световна война войниците загинаха от хилядите, защото светът не познаваше пеницилина, а лекарите не можеха да правят спестявания.

Мухълът е един от най-древните живи организми на Земята. Тя се е появила преди 200 милиона години и се е научила да оцелява при всякакви условия: в радиация, арктически лед и космическо пространство. Тя спасява живота и може да убива.

През 2000 г. японският учен Тошуки Накагаки проведе експеримент, като постави гъбичките на Physarum polycephalum на входа на лабиринта и захарен куб на изхода. Мухълът веднага покълна „кълнове” по посока на захарта, спорите на гъбичките изпълниха цялото пространство в лабиринта, разделяйки се при всяко пресичане.

През 1860 г. между двама руски учени Алексей Полотебнов и Вячеслав Манасеин има спор, учените не са съгласни с естеството на матрицата. Политебнов вярва, че всички микроби са изчезнали от матрицата, т.е. плесента е прародител на микроорганизмите. Манасеин възрази срещу него.

шотландец Александър Флеминг, когото смятат за създател на пеницилина, от младостта си мечтае да намери начин да унищожи патогенните бактерии. Продължаваше да се занимава с микробиология в лабораторията си, която се намираше в една от болниците в Лондон и беше тясна стая. В допълнение към постоянството и всеотдайността в работата, а не само от колегите му, Флеминг имаше друго качество: не обичаше да подрежда реда на бюрото си. Колбите с лекарства понякога стояха на масата на микробиолог в продължение на седмици. Благодарение на този си навик, Флеминг успява буквално да се натъкне на голямо откритие.

Веднъж учен е оставил колония стафилококи без внимание в продължение на няколко дни. И когато той решил да ги махне, той открил, че препаратите са били покрити с плесен, спорите на които, очевидно, проникнали в лабораторията през отворен прозорец

Микробиологът вдигна гъбата в хранителна среда, „закачи” върху нея други бактерии и постави чаша с лекарства в термостат. Резултатът е поразителен: между плесен и бактерии, петна са формирани, ярки и прозрачни. Мухълът се "огради" от "съседите" и не им позволи да се размножават.

Пеницилинът е тестван върху човек през 1942 г. и спасява живота на умиращия от менингит. Този случай направи голямо впечатление на обществото и лекарите. В Англия производството на пеницилин е неуспешно поради войната, така че през 1943 г. производството започва в Америка. През същата година правителството на САЩ постави заповед за 120 милиона единици от наркотика.

Зинаида Висарионовна Ермолиева заяви, че самите съветски учени могат да направят антибиотик. И през годините на войната тя успя! Благодарение на различната посока на нейното научно изследване - изучаването на холерните микроби - победата при Сталинград също бе до голяма степен гарантирана от усилията на тази удивителна жена. Там я наричат ​​маршал на невидимия фронт.

Откриването на антибиотици - вещества, които възпрепятстват развитието на много патогени, се счита за най-голямото откритие в медицината. Откривателите на първия антибиотик, пеницилин, получиха Нобелова награда. Пеницилинът особено бързо намира приложение при лечението на рани по време на Втората световна война, спасява живота на огромен брой ранени войници, тъй като благодарение на употребата му кръвта не е била заразена, гнойните рани са почистени.

За съжаление, откриването на антибиотици доведе до факта, че те започнаха да масово изтласкват традиционните традиционни лекарства и започнаха да се използват в ежедневието. В някои случаи те започват да увреждат човешкото здраве. Има чести случаи, когато хората започват да използват антибиотици неразумно за всякакви заболявания. Самото име на това лекарство, което направи революция в медицината, се превежда „срещу живота“

Напоследък, поради факта, че антибиотиците се използват навсякъде в животновъдството, птицевъдството и рибовъдството, количеството на вредните вещества, влизащи в организма, нараства неконтролируемо. Почти всички продукти в супермаркета могат да открият антибиотици.

Те са абсолютно в месо, както и с животните и птиците, като хората, с антибиотици. И не само лекуват, но и дават като профилактика заедно с витамини. Производството на месо изисква силни антибиотици, които не са само за животни. Антибиотиците се предават на земята и на тези, които работят върху нея, да не говорим за неизвестните последици за тези, които консумират месо.

Риба и морски дарове са категория продукти, които буквално просто се къпят в антибиотици. В изкуствени условия, това е просто невъзможно да ги отглеждат без антибиотици, така че ако не можете да направите без риба, по-добре е да изберете този, който е бил уловен в открити езера.

Изглежда, че единствената категория продукти, които антибиотиците са заобиколени, са зеленчуци и плодове, но не. И дойдоха тук. Вземете поне всичките си любими коледни мандарини. Те могат да лежат цял ​​месец и ще бъдат също толкова красиви и блестящи, и никой освен човек няма да ги изяде. Колко антибиотици има в тях? Непознат. Това е загадка. Търговска. Много други зеленчуци и плодове съдържат антибиотици, уловени в тях от почвата с торове, и е невъзможно да се определят по око и вкус.

Как да се намали вредата от употребата на антибиотици в храната до минимум? Първото нещо, което можете да направите, е да намалите пасивните антибиотици. За да направите това, трябва внимателно да изберете продукти. Нека плодовете не са най-големият размер и не са най-красивите, дори ако червеят дори ги хапе, това е точно гаранцията, че вредните вещества са поне в тях. Не забравяйте да изглежда срока на годност, а не само, за да изберете нов продукт. Тези продукти, които имат минимален срок на годност, се произвеждат с минимум антибиотици и други опасности. Е, извара или мляко не може да се съхранява за един месец, сиренето остава на рафта три месеца, а морската храна е половин година.

http://multiurok.ru/files/priezientatsiia-k-biesiedie-po-tiemie-antibiotiki-.html

Час "Антибиотици в храната"

Досието съдържа презентация в класната стая "Антибиотици в храната". Тя може да се използва във всяка класна стая, както в клас, така и в извънкласни дейности, в часове в класната стая. Презентацията беше подготвена от ученик от 8-ми клас. Презентацията съдържа текстова и графична информация.

Преглед на съдържанието на документа
«Часовник" Антибиотици в храната "»

"Антибиотици в храната"

Колко опасни са антибиотиците в храната?

Антибиотиците са вещества, които са наводнили аптеките и често се срещат в храните. Пеницилинът, получен от мухъл, е най-известният, спасявайки милиони хора от Втората световна война. Избягвайки безплатни интерпретации, нека се опитаме да разберем ефекта от тези лекарства върху нашето здраве днес.

Антибиотиците се използват в животновъдството и при преработката на плодове и зеленчуци. Проблемът с съдържанието на антибиотици в продуктите се прилага както за животински, така и за растителни продукти. Какво е вредата от навлизането на антибиотици в тялото ни с храна? Кои храни съдържат най-много антибиотици?

Антибиотиците се използват широко в животновъдството. Причината - условията, при които обикновено животните, които са трудни за набиране, са нормални. Лошите условия допринасят за всички видове заболявания. В допълнение, за бързото отглеждане на животни за месо и за увеличаване на добива на мляко се използват различни хормони, от които животните започват да се разболяват. Ето още една причина да се използват антибиотици.

Без антибиотици съвременното животновъдство просто не би могло да съществува във формата, в която съществува.

Антибиотиците, присъстващи в тялото на животното, естествено остават в месото. Антибиотиците присъстват и в млякото и яйцата. Използването на терапевтични антибиотици в отглеждането на селскостопански животни в Русия е забранено. Но всъщност тази забрана не се спазва. В допълнение, методите за откриване на антибиотици в месото, рибата и млякото са сложни и скъпи.

Как антибиотиците в месото, рибата, млякото и яйцата влияят на здравето?

Постоянно приемащи антибиотици с храна, тялото става имунизирано срещу много антибиотици. на много лекарства на базата на тях.

Всеки знае, че приемането на антибиотици намалява резистентността и за известно време след като тялото става по-податливо на различни заболявания, причинени от патогени. Но постепенно имунитетът се възстановява. А когато антибиотиците постоянно се снабдяват с храна (месо, риба, мляко, яйца), тялото няма способността да възстанови естествения имунитет.

Страничен ефект от употребата на антибиотици в животновъдството е поемането на тези антибиотици по хранителните вериги в растителни продукти.

Неутрализирайте вредата, причинена от употребата на месо, мляко и яйца, съдържащи антибиотици, можете да използвате почистването на тялото.

Антибиотици в билкови продукти

Антибиотиците се използват в животновъдството, а зеленчуците и плодовете се обработват с антибиотици, за да се увеличи техният срок на годност. Интересно е, че антибиотиците влизат в растителните продукти както директно (при преработка на зеленчуци и плодове с антибиотици), така и косвено чрез използването на антибиотици в животновъдството.

Как антибиотиците в растителните храни засягат здравето?

Експериментално е установено, че различни растения - като царевица, картофи, маруля и други зеленчуци - абсорбират антибиотици, които са уловени в почвата след добавяне на естествени торове като обикновен тор към него. Това са, например, резултатите от проучване на учени от Университета на Минесота. Подробно описание на резултатите е публикувано от американската нестопанска организация Environmental Health Sciences, а по-късно се появява на страниците на известното списание "American Science". Според публикации, според известната организация Съюз на загрижените учени, до 70% от всички съществуващи антибиотици и лекарствени продукти в САЩ се използват постоянно в животновъдството и птицевъдството. Производителите на месо и мляко по този начин осигуряват максимално възможното производство на техните продукти. Въпреки това, неволно се оказва, че храната става все повече и повече антибиотици, хората вече не са сами. Последните проучвания показват, че в човешкото тяло антибиотиците в големи количества и преминават през растителни храни. Дори така наречените "органични" продукти, рекламирани на Запад като екологично чисти, съдържат антибиотици и следователно не могат да се считат за безвредни.

Важна отрицателна последица от употребата на антибиотици в селското стопанство е постоянното нарастване на фоновите им стойности. Този факт е свързан с липсата в природата на ефективен механизъм за разлагане на тези вещества, които са чужди на природната среда. Появата на антибиотици е била толкова бърза в исторически мащаб, че бактериите не са имали време да се “научат” да ги използват като храна във всякакви значителни количества. Човекът трябва да ускори този процес чрез подбор на “обещаващи” бактерии и да ги произведе в индустриален мащаб.

Към днешна дата няма ефективни мерки за контрол на храните за съдържанието на всички използвани антибиотици. Това означава, че отговорността за спазването на съответните правила за използването на антибиотици в селското стопанство е изцяло върху производителя.

Единственият възможен изход от сегашната ситуация е закупуването на животински продукти (месо, млечни продукти, яйца) от надеждни надеждни производители, които в своя технологичен цикъл не използват антибиотици в промишлен мащаб. Такива производители включват малки стопанства със свободна паша на животни и естествен фураж.

Ученик 8 "Б" клас

ГБОУ СОШ №14 г.О.Жигулевск Самарска област

http://kopilkaurokov.ru/vneurochka/presentacii/klassnyi-chas-antibiotiki-v-produktakh-pitaniia

Антибиотици в храната.

Център за обучение на капитали
Москва

Международна дистанционна олимпиада

за деца в предучилищна възраст и ученици от 1 до 11 клас

Описание на презентацията за отделни слайдове:

Антибиотици в храната

Опасни ли са антибиотиците в храната? Ако е така, колко?

Антибиотиците са вещества, които могат да бъдат получени от естествени гъби, но основната им промишлена маса отдавна е от синтетичен произход. Препаратите за хора и животни, като правило, са вещества с различен спектър на действие, така че техните остатъчни количества, попадащи в храната, не причиняват човешка резистентност към терапевтични антибиотици за грип или по-сериозни заболявания.

Антибиотиците се използват в животновъдството и при преработката на плодове и зеленчуци. Проблемът с съдържанието на антибиотици в продуктите се прилага както за животински, така и за растителни продукти. Какво е вредата от навлизането на антибиотици в тялото ни с храна? Кои храни съдържат най-много антибиотици? Антибиотици в продуктите

Антибиотиците се използват широко в животновъдството. Причината - условията, при които обикновено животните, които са трудни за набиране, са нормални. Лошите условия допринасят за всички видове заболявания. В допълнение, за бързото отглеждане на животни за месо и за увеличаване на добива на мляко се използват различни хормони, от които животните започват да се разболяват. Ето още една причина да се използват антибиотици. Без антибиотици съвременното животновъдство просто не би могло да съществува във формата, в която съществува. Антибиотици в месото, млякото, яйцата

Антибиотиците, присъстващи в тялото на животното, естествено остават в месото. Антибиотиците присъстват и в млякото и яйцата. Използването на терапевтични антибиотици в отглеждането на селскостопански животни в Русия е забранено. Но всъщност тази забрана не се спазва. В допълнение, методите за откриване на антибиотици в месото, рибата и млякото са сложни и скъпи.

Постоянно приемащи антибиотици с храна, тялото става имунизирано срещу много антибиотици. на много лекарства на базата на тях. Всеки знае, че приемането на антибиотици намалява резистентността и за известно време след като тялото става по-податливо на различни заболявания, причинени от патогени. Но постепенно имунитетът се възстановява. А когато антибиотиците постоянно се снабдяват с храна (месо, риба, мляко, яйца), тялото няма способността да възстанови естествения имунитет. Страничен ефект от употребата на антибиотици в животновъдството е поемането на тези антибиотици по хранителните вериги в растителни продукти. Неутрализирайте вредата, причинена от употребата на месо, мляко и яйца, съдържащи антибиотици, можете да използвате почистването на тялото. Как антибиотиците в месото, рибата, млякото и яйцата влияят на здравето?

Антибиотиците се използват в животновъдството, а зеленчуците и плодовете се обработват с антибиотици, за да се увеличи техният срок на годност. Интересно е, че антибиотиците влизат в растителните продукти както директно (при преработка на зеленчуци и плодове с антибиотици), така и косвено чрез използването на антибиотици в животновъдството. Антибиотици в билкови продукти

Резултатът от употребата на антибиотици при угояване на животни за увеличаване на тяхната продуктивност е почти неконтролираното разпространение на тези лекарства в околната среда, което може да доведе до развитието на "пристрастяване" към тях, включително при хората. Учените смятат, че пасивният прием на антибиотици с храна е допринесъл за рязко увеличаване на честотата на алергии и астма при деца през последните 20 години. Как антибиотиците в растителните храни засягат здравето?

Важна отрицателна последица от употребата на антибиотици в селското стопанство е постоянното нарастване на фоновите им стойности. Този факт е свързан с липсата в природата на ефективен механизъм за разлагане на тези вещества, които са чужди на природната среда. Появата на антибиотици е била толкова бърза в исторически мащаб, че бактериите не са имали време да се “научат” да ги използват като храна във всякакви значителни количества. Човекът трябва да ускори този процес чрез подбор на “обещаващи” бактерии и да ги произведе в индустриален мащаб.

Към днешна дата няма ефективни мерки за контрол на храните за съдържанието на всички използвани антибиотици. Това означава, че отговорността за спазването на съответните правила за използването на антибиотици в селското стопанство е изцяло върху производителя.

Вярвам, че с течение на времето, благодарение на всеки един от нас, който избира здравословни продукти, пазарът ще се развива и конкуренцията ще принуди производителите да се грижат за нашето здраве. Бих препоръчал да прочетете етикетите и да изберете производители, които умишлено не използват антибиотици, честно да преминат необходимите тестове и да информират потребителите за това.

http://infourok.ru/prezentaciya-antibiotiki-v-produktah-pitaniya-klassniy-chas-1630640.html

Презентация на тема: "Антибиотици в храната ни."

Център за обучение на капитали
Москва

Международна дистанционна олимпиада

за деца в предучилищна възраст и ученици от 1 до 11 клас

Описание на презентацията за отделни слайдове:

ГБОУ Училище № 7 "Антибиотици в храната ни" Автори: * Ръководител:

Колко опасни са антибиотиците в храната?

Антибиотиците са вещества, които са наводнили аптеките и често се срещат в храните. Пеницилинът, получен от мухъл, е най-известният, спасявайки милиони хора от Втората световна война. Избягвайки безплатни интерпретации, нека се опитаме да разберем ефекта от тези лекарства върху нашето здраве днес.

Антибиотици в продуктите Антибиотиците се използват в животновъдството и при преработката на плодове и зеленчуци. Проблемът с съдържанието на антибиотици в продуктите се прилага както за животински, така и за растителни продукти. Какво е вредата от навлизането на антибиотици в тялото ни с храна? Кои храни съдържат най-много антибиотици?

Антибиотици в месото, млякото, яйцата Антибиотиците се използват широко в животновъдството. Причината - условията, при които обикновено животните, които са трудни за набиране, са нормални. Лошите условия допринасят за всички видове заболявания. В допълнение, за бързото отглеждане на животни за месо и за увеличаване на добива на мляко се използват различни хормони, от които животните започват да се разболяват. Ето още една причина да се използват антибиотици. Без антибиотици съвременното животновъдство просто не би могло да съществува във формата, в която съществува.

Антибиотиците, присъстващи в тялото на животното, естествено остават в месото. Антибиотиците присъстват и в млякото и яйцата. Използването на терапевтични антибиотици в отглеждането на селскостопански животни в Русия е забранено. Но всъщност тази забрана не се спазва. В допълнение, методите за откриване на антибиотици в месото, рибата и млякото са сложни и скъпи.

Как антибиотиците в месото, рибата, млякото и яйцата влияят на здравето? Постоянно приемащи антибиотици с храна, тялото става имунизирано срещу много антибиотици. на много лекарства на базата на тях. Всеки знае, че приемането на антибиотици намалява резистентността и за известно време след като тялото става по-податливо на различни заболявания, причинени от патогени. Но постепенно имунитетът се възстановява. А когато антибиотиците постоянно се снабдяват с храна (месо, риба, мляко, яйца), тялото няма способността да възстанови естествения имунитет. Страничен ефект от употребата на антибиотици в животновъдството е поемането на тези антибиотици по хранителните вериги в растителни продукти. Неутрализирайте вредата, причинена от употребата на месо, мляко и яйца, съдържащи антибиотици, можете да използвате почистването на тялото.

Антибиотици в растителните продукти Антибиотиците се използват в животновъдството, а зеленчуците и плодовете се обработват с антибиотици, за да се увеличи техният срок на годност. Интересно е, че антибиотиците влизат в растителните продукти както директно (при преработка на зеленчуци и плодове с антибиотици), така и косвено чрез използването на антибиотици в животновъдството.

Как антибиотиците в растителните храни засягат здравето? Експериментално е установено, че различни растения - като царевица, картофи, маруля и други зеленчуци - абсорбират антибиотици, които са уловени в почвата след добавяне на естествени торове като обикновен тор към него. Това са, например, резултатите от проучване на учени от Университета на Минесота. Подробно описание на резултатите е публикувано от американската нестопанска организация Environmental Health Sciences, а по-късно се появява на страниците на известното списание "American Science". Според публикации, според известната организация Съюз на загрижените учени, до 70% от всички съществуващи антибиотици и лекарствени продукти в САЩ се използват постоянно в животновъдството и птицевъдството. Производителите на месо и мляко по този начин осигуряват максимално възможното производство на техните продукти. Въпреки това, неволно се оказва, че храната става все повече и повече антибиотици, хората вече не са сами. Последните проучвания показват, че в човешкото тяло антибиотиците в големи количества и преминават през растителни храни. Дори така наречените "органични" продукти, рекламирани на Запад като екологично чисти, съдържат антибиотици и следователно не могат да се считат за безвредни.

Важна отрицателна последица от употребата на антибиотици в селското стопанство е постоянното нарастване на фоновите им стойности. Този факт е свързан с липсата в природата на ефективен механизъм за разлагане на тези вещества, които са чужди на природната среда. Появата на антибиотици е била толкова бърза в исторически мащаб, че бактериите не са имали време да се “научат” да ги използват като храна във всякакви значителни количества. Човекът трябва да ускори този процес чрез подбор на “обещаващи” бактерии и да ги произведе в индустриален мащаб.

Към днешна дата няма ефективни мерки за контрол на храните за съдържанието на всички използвани антибиотици. Това означава, че отговорността за спазването на съответните правила за използването на антибиотици в селското стопанство е изцяло върху производителя.

Единственият възможен изход от сегашната ситуация е закупуването на животински продукти (месо, млечни продукти, яйца) от надеждни надеждни производители, които в своя технологичен цикъл не използват антибиотици в промишлен мащаб. Такива производители включват малки стопанства със свободна паша на животни и естествен фураж.

Благодаря ви за вниманието. Не забравяйте: "Ние сме това, което ядем"

http://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-antibiotiki-v-nashey-pische-984107.html
Up