logo

Правилни ли са следните оценки за чистите вещества и смеси?

A. Прецененият чай е смес от вещества.

Б. Майонеза е смес от вещества.

1) само А е вярно

2) само Б е вярно

3) и двете решения са верни

4) и двете решения са погрешни

Прецененият чай е смес от вещества, тъй като е разтвор, състоящ се от вода и екстракт от вещества, съдържащи се в чаените листа.

Майонезата е смес от вещества, тъй като съдържа мазнини, яйчен жълтък, сол, оцет и др.

Правилният отговор е номер 3 - и двете преценки са верни.

http://chem-oge.sdamgia.ru/problem?id=2393

чисти материали и смеси

A13.
Чисти вещества и смеси. Правила за ТБ. Лабораторни съдове и оборудване. Човекът в света по-в и химически. реакции. Проблеми на безопасното използване на входа и в. Реакции в живота. Разделяне на вещества и пречистване на вещества. Готвене р-ров. Замърсяване на околната среда и последствията от нея.

Правилни ли са следните оценки за чистите вещества и смеси?
А. Въздухът е смес от вещества.
Б. Маслото е чисто вещество.

вярно само a
само Б.
и двете решения са верни
и двете решения са погрешни

Правилни ли са следните оценки за чистите вещества и смеси?
A. Сярната киселина е смес от вещества.
Б. Въглеродният диоксид е чисто вещество.

вярно само a
само Б.
и двете решения са верни
и двете решения са погрешни

Правилни ли са следните оценки за чистите вещества и смеси?
А. Морската вода е смес от вещества.
Б. Озонът е чисто вещество.

вярно само a
само Б.
и двете решения са верни
и двете решения са погрешни

Правилни ли са следните оценки за чистите вещества и смеси?
А. Стъкло е смес от вещества.
Б. Бронзът е чисто вещество.

вярно само a
само Б.
и двете решения са верни
и двете решения са погрешни

Правилни ли са следните оценки за чистите вещества и смеси?
A. Дестилираната вода е смес от вещества.
Б. Млякото е чисто вещество.

вярно само a
само Б.
и двете решения са верни
и двете решения са погрешни

Правилни ли са следните оценки за чистите вещества и смеси?
А. Лимонада е смес от вещества.
Б. Желязото е чисто вещество.

вярно само a
само Б.
и двете решения са верни
и двете решения са погрешни

Има ли следните преценки за методите на почистване на веществата?
А. Смес от въглероден диоксид и кислород се отделя чрез филтруване
Б. Пречиства се водата от твърди вещества чрез кипене.

вярно само a
само Б.
и двете решения са верни
и двете решения са погрешни

Има ли следните преценки за методите на почистване на веществата?
А. Разтвор на сол във вода може да бъде разделен чрез филтрация
Б. Чист кварцов пясък от алуминиеви стърготини с помощта на магнит.

вярно само a
само Б.
и двете решения са верни
и двете решения са погрешни

Дали следните преценки как да се разделят смесите?
А. Дестилация се отнася до химични методи за разделяне на сместа.
Б. Отделяне на смес от серни прахове и железни стружки с помощта на магнит се нарича химически методи.

вярно само a
само Б.
и двете решения са верни
и двете решения са погрешни

Дали следните преценки как да се разделят смесите?
А. Магнетизацията се отнася до химични методи за разделяне на смес.
Б. Разделяне на смес от стружки от желязо и мед е възможно с магнит.

вярно само a
само Б.

• И двете решения са верни
и двете решения са погрешни

Дали следните преценки как да се разделят смесите?
А. Медните стърготини от сместа могат да се различат с магнит.
Б. Две несмесващи се течности могат да бъдат разделени чрез разделителна фуния.

вярно само a
само Б.
и двете решения са верни
и двете решения са погрешни

Дали следните преценки как да се разделят смесите?
А. Разделяне на смес от вода и сода за хляб е възможно чрез дестилация.
Б. Маслото и водата могат да бъдат разделени чрез разделителна фуния.

вярно само a
само Б.
и двете решения са верни
и двете решения са погрешни

Дали следните преценки за правилата за безопасна работа в химическа лаборатория?
A. Когато се нагрява течността, е необходимо тръбата да се затвори със запушалка.
Б. Когато се приготвя разтвор на сярна киселина, към водата трябва да се добави концентрирана киселина.

вярно само a
само Б.
и двете решения са верни
и двете решения са погрешни

Дали следните преценки за правилата за безопасна работа в химическа лаборатория?
A. При нагряване на тръба с течност, тръбата трябва да се държи вертикално.
Б. Водородът в лабораторията трябва да се получи с абсорбатор.

вярно само a
само Б.
и двете решения са верни
и двете решения са погрешни

Дали следните преценки за правилата за безопасна работа в химическа лаборатория?
А. Запалимият бензин трябва да бъде потушен с вода.
Б. Когато работите с разяждащи разтвори, трябва да носите предпазни ръкавици и очила.

вярно само a
само Б.
и двете решения са верни
и двете решения са погрешни

Дали следните преценки за правилата за безопасна работа в химическа лаборатория?
А. Нагряване на епруветките с воден разтвор на натриев хлорид се извършва в гумени ръкавици.
Б. Когато работите със солни разтвори, трябва да носите предпазни ръкавици и очила.

вярно само a
само Б.
и двете решения са верни
и двете решения са погрешни

Има ли следните преценки относно използването на лабораторно оборудване?
А. За приготвяне на разтвор на готварска сол с дадена масова част е необходимо да се използва измервателен цилиндър.
Б. За да се получат кристали на сол от разтвора чрез метода на изпаряване, се използва епруветка.

вярно само a
само Б.
и двете решения са верни
и двете решения са погрешни

Правилни ли са следните оценки за лабораторното оборудване?
А. За смилане на твърди вещества се използва бехерова чаша.
Б. Мерителният цилиндър е предназначен за съхраняване на течности.

вярно само a
само Б.
и двете решения са верни
и двете решения са погрешни

http://educontest.net/ru/1336239/%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%B5-%D0%B2%D0%B5%D1%88% D1% 87% D0% B5% D1% 81% D1% 82% D0% B2% D0% B0-% D0% B8-% D1% 81% D0% BC% D0% B5% D1% 81% D0% B8- 5 /

Правилни ли са преценките за чистите вещества и смеси?
А. Лимонада е смес от вещества.
Б. Млякото е чисто вещество.
1) Само А. е вярно 3) И двете решения са верни.
2) Само Б. е вярно 4) И двете решения са погрешни.

Спестете време и не виждайте реклами с Knowledge Plus

Спестете време и не виждайте реклами с Knowledge Plus

Отговорът

Отговорът е даден

polya783

Свържете Knowledge Plus, за да получите достъп до всички отговори. Бързо, без реклама и паузи!

Не пропускайте важното - свържете се с Knowledge Plus, за да видите отговора точно сега.

Гледайте видеоклипа, за да получите достъп до отговора

О, не!
Вижте отговорите са над

Свържете Knowledge Plus, за да получите достъп до всички отговори. Бързо, без реклама и паузи!

Не пропускайте важното - свържете се с Knowledge Plus, за да видите отговора точно сега.

http://znanija.com/task/22912812

А1) Съществуват ли следните решения за чисти вещества:
А. Млякото е смес от вещества.
B.Gold е чисто вещество.
1) само А е вярно
2) Само Б е вярно
3) и двете решения са верни
4) и двете решения са погрешни
А2) Съществуват ли следните решения относно методите за разделяне на смеси:
А. Филтрация се отнася до химични методи за разделяне на смеси.
Б. Разделяне на смес от стружки от желязо и мед е възможно с магнит.
1) само А е вярно
2) Само Б е вярно
3) и двете решения са верни
4) и двете решения са погрешни

Гостът е оставил отговора

A1 - A
А2 - или 2 или 3. Съмнявам се.

Ако няма отговор или се окаже, че е неправилно по химията, опитайте да използвате търсенето на сайта или си задайте въпрос.

Ако редовно възникнат проблеми, може би трябва да помолите за помощ. Открихме страхотен сайт, който можем да препоръчаме без съмнение. Събрани са най-добрите учители, които са обучили много студенти. След като учи в това училище, можете да решите дори най-сложните задачи.

http://shkolniku.com/himiya/task2463822.html

Представяне на тема "Чисти вещества и смеси"

Център за обучение на капитали
Москва

Международна дистанционна олимпиада

за деца в предучилищна възраст и ученици от 1 до 11 клас

Описание на презентацията за отделни слайдове:

Самостоятелна работа по темите: “Чисти вещества и смеси” “Правила за безопасна работа в училищната лаборатория” “Разделяне на смеси и пречистване на вещества” Учител по химия: А. Кусанова

1 Правилни ли са следните оценки за чистите вещества и смеси? А. Въздухът е смес от вещества. Б. Маслото е чисто вещество. 1 Правилни ли са следните оценки за чистите вещества и смеси? А. Въглеродна киселина е смес от вещества. Б. Въглеродният диоксид е чисто вещество. Вариант 1 Вариант 2 Отговори: Чисти вещества и смеси. Правила за безопасна работа в училищната лаборатория. Разделяне на смеси и пречистване на вещества. 1) само А е вярно.

2. Правилни ли са следните оценки за чистите вещества и смеси? А. Морската вода е смес от вещества. Б. Сярата е чисто вещество. 2. Правилни ли са следните оценки за чистите вещества и смеси? А. Стъкло е смес от вещества. Б. Калай е чисто вещество. Вариант 1 Вариант 2 Отговори: Чисти вещества и смеси. Правила за безопасна работа в училищната лаборатория. Разделяне на смеси и пречистване на вещества. 1) само А е вярно.

3. Правилни ли са следните оценки за чистите вещества и смеси? A. Дестилираната вода е смес от вещества. Б. Захарта е чисто вещество. 3. Правилни ли са следните оценки за чистите вещества и смеси? А. Лимонада е смес от вещества. Б. Медът е чисто вещество. Вариант 1 Вариант 2 Отговори: Чисти вещества и смеси. Правила за безопасна работа в училищната лаборатория. Разделяне на смеси и пречистване на вещества. 1) само А е вярно.

4. Има ли следните преценки за методите на почистване на веществата? А. Смес от сярен газ и кислород се отделя чрез филтруване. Б. Пречиства се водата от твърди примеси чрез кипене. 4. Има ли следните преценки за методите на почистване на веществата? А. Разтвор на натриев хлорид във вода може да бъде разделен чрез филтруване. Б. Чист кварцов пясък от алуминиеви стърготини с помощта на магнит. Вариант 1 Вариант 2 Отговори: Чисти вещества и смеси. Правила за безопасна работа в училищната лаборатория. Разделяне на смеси и пречистване на вещества. 1) само А е вярно.

5. Има ли следните преценки за метода на разделяне на смеси? А. Дестилация се отнася до химични методи за разделяне на сместа. Б. Отделяне на смес от серни прахове и железни стружки с помощта на магнит се нарича химически методи. 5. Има ли следните преценки за метода на разделяне на смеси? А. Магнетизацията се отнася до химични методи за разделяне на смес. Б. Разделяне на смес от стружки от желязо и мед е възможно с магнит. Вариант 1 Вариант 2 Отговори: Чисти вещества и смеси. Правила за безопасна работа в училищната лаборатория. Разделяне на смеси и пречистване на вещества. 1) само А е вярно.

6. Има ли следните преценки за разделянето на смесите? А. Медните стърготини от сместа могат да се различат с магнит. Б. Две несмесващи се течности могат да бъдат разделени чрез разделителна фуния. 6. Има ли следните преценки за разделянето на смесите? А. Разделяне на смес от вода и сода за хляб е възможно чрез дестилация. Б. Маслото и водата могат да бъдат разделени чрез разделителна фуния. Вариант 1 Вариант 2 Отговори: Чисти вещества и смеси. Правила за безопасна работа в училищната лаборатория. Разделяне на смеси и пречистване на вещества. 1) само А е вярно.

7. Следните решения относно правилата за безопасна работа в химическа лаборатория? A. Когато се нагрява течността, е необходимо тръбата да се затвори със запушалка. Б. Когато се приготвя разтвор на сярна киселина, към водата трябва да се добави концентрирана киселина. 7. Следните решения относно правилата за безопасна работа в химическа лаборатория? A. При нагряване на тръба с течност, тръбата трябва да се държи вертикално. Б. Водородът в лабораторията трябва да се получи с абсорбатор. Вариант 1 Вариант 2 Отговори: Чисти вещества и смеси. Правила за безопасна работа в училищната лаборатория. Разделяне на смеси и пречистване на вещества. 1) само А е вярно.

8. Правилни ли са следните преценки за безопасни работни практики в химическа лаборатория? A. Възпламененият бензин трябва да бъде потушен с вода. Б. Когато работите с разяждащи разтвори, трябва да носите предпазни ръкавици и очила. 8. Правилни ли са следните преценки за безопасни работни практики в химическа лаборатория? А. Нагряване на епруветките с воден разтвор на натриев хлорид се извършва в гумени ръкавици. Б. Когато работите със солни разтвори, трябва да носите предпазни ръкавици и очила. Вариант 1 Вариант 2 Отговори: Чисти вещества и смеси. Правила за безопасна работа в училищната лаборатория. Разделяне на смеси и пречистване на вещества. 1) само А е вярно.

 • Кусанова Анара Амангелдиевна
 • пиша
 • 1140
 • 02/29/2016

Номер на материала: DV-493912

ВНИМАНИЕ НА ВСИЧКИ УЧИТЕЛИ: съгласно Федералния закон № 273-ФЗ “За образованието в Руската федерация”, педагогическите дейности изискват от учителя да има система от специални знания в областта на обучението и образованието на децата с увреждания. Ето защо, за всички учители е подходящо повишаване на квалификацията в тази област!

Дистанционният курс "Студенти с HVD: Характеристики на организацията на обучителните дейности в съответствие с ГЕФ" от проекта "Инфурок" ви дава възможност да приведете знанията си в съответствие с изискванията на закона и да получите сертификат за напреднали по стандарт (72 часа).

 • 02/29/2016
 • 2159
 • 02/29/2016
 • 313
 • 02/29/2016
 • 236
 • 02/29/2016
 • 316
 • 02/29/2016
 • 1136
 • 02/29/2016
 • 295
 • 02/29/2016
 • 759

Не намерихте това, което търсите?

Ще се интересувате от тези курсове:

Всички материали, публикувани на сайта, създадени от авторите на сайта или публикувани от потребителите на сайта и представени на сайта единствено за информация. Авторските права на материалите принадлежат на техните автори. Частично или пълно копиране на материали от сайта без писменото разрешение на администрацията на сайта е забранено! Редакционното мнение не може да съвпада с гледната точка на авторите.

Отговорност за разрешаването на всякакви спорни точки относно самите материали и тяхното съдържание, предполагат потребителите, които са публикували материала на сайта. Въпреки това, редакторите на сайта са готови да предоставят пълна подкрепа при решаването на всякакви въпроси, свързани с работата и съдържанието на сайта. Ако забележите, че материалите са незаконно използвани на този сайт, уведомете администрацията на сайта чрез формата за обратна връзка.

http://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-chistie-veschestva-i-smesi-920339.html

1. Чистото вещество е 1 стъклено стъкло от 2 млечни естествени газове 2 глюкоза 4

Начало> Документ

Вариант номер 4 Тестове под формата на GIA (степен 8) -2013

1. Чистото вещество е

1) мляко 3) природен газ

2) глюкоза 4) прозоречно стъкло

2. Кое от следните вещества е просто?

2) блатен газ 4) бял фосфор

3. За да разделите смес от две течности, можете да използвате метода

1) филтриране 3) кристализация

2) изпаряване 4) дестилация

4. Правилни ли са оценките на лабораторното оборудване?

А. За смилане на твърди вещества се използва бехерова чаша.

Б. Тръба може да се използва за провеждане на реакции между разтвори.

1) само А е правилно 3) и двете решения са верни

2) само Б е правилен 4) и двете оценки са грешни

5. Какво е записа на формулата на вещество съдържа 6 атома на химични елементи?

6. Относителната молекулна маса на KMnO4 е

7. Валентността на фосфора в съединението Ca3P2 е

8. Химичните явления включват процеса.

1) оцветяване на картината с акварел

2) почерняване на сребърни лъжици

3) отстранете мазния сапун

4) изгаряне на млечни продукти

5) смилане на захар с пудра захар

9. Изберете уравнения на обменните реакции, в които коефициентите са поставени правилно.

10. Опишете състава на веществото, представено с формулата Ca (NO3)2 и се изчислява масовата част на всеки от трите химични елемента.

ОТГОВОРИ НА ЗАДАЧИ

Отговори на задачи с избор на отговор

http://gigabaza.ru/doc/148179.html

Чисти вещества и смеси. Правила за безопасна работа в училищната лаборатория. Разделяне на смеси и пречистване на вещества.

Чисти вещества и смеси. Правила за безопасна работа в училищната лаборатория. Разделяне на смеси и пречистване на вещества.

337. Вярно ли е следното преценка за чистите вещества и смеси? А. Въздухът е смес от вещества. Б. Маслото е чисто вещество. 338. Вярно ли е следното преценка за чистите вещества и смеси? A. Сярната киселина е смес от вещества. Б. Въглеродният диоксид е чисто вещество.

339. Вярно ли е следното преценка за чистите вещества и смеси? А. Морската вода е смес от вещества. Б. Озонът е чисто вещество. 340. Правилни ли са следните преценки относно чистите вещества и смеси? А. Стъкло е смес от вещества. Б. Бронзът е чисто вещество.

341. Вярно ли е следното преценка за чистите вещества и смеси? A. Дестилираната вода е смес от вещества. Б. Млякото е чисто вещество. 342. Вярно ли е следното преценка за чистите вещества и смеси? А. Лимонада е смес от вещества. Б. Желязото е чисто вещество.

343. Има ли следните преценки относно методите за почистване на веществата? А. Смес от въглероден диоксид и кислород се отделя чрез филтруване. Б. Пречиства се водата от твърди примеси чрез кипене. 344. Има ли следните преценки относно методите за почистване на веществата? А. Разтвор на натриев хлорид във вода може да бъде разделен чрез филтруване. Б. Чист кварцов пясък от алуминиеви стърготини с помощта на магнит.

345. Има ли следните преценки относно методите за разделяне на смеси? А. Дестилация се отнася до химични методи за разделяне на сместа. Б. Отделяне на смес от серни прахове и железни стружки с помощта на магнит се нарича химически методи. 346. Има ли следните преценки относно методите за разделяне на смеси? А. Магнетизацията се отнася до химични методи за разделяне на смес. Б. Разделяне на смес от стружки от желязо и мед е възможно с магнит.

347. Има ли следните преценки относно методите за разделяне на смеси? А. Медните стърготини от сместа могат да се различат с магнит. Б. Две несмесващи се течности могат да бъдат разделени чрез разделителна фуния. 348. Има ли следните преценки относно методите за разделяне на смеси? А. Разделяне на смес от вода и сода за хляб е възможно чрез дестилация. Б. Маслото и водата могат да бъдат разделени чрез разделителна фуния.

349. Следните решения относно правилата за безопасна работа в химическа лаборатория? A. Когато се нагрява течността, е необходимо тръбата да се затвори със запушалка. Б. Когато се приготвя разтвор на сярна киселина, към водата трябва да се добави концентрирана киселина. 350. Правилни ли са следните решения относно правилата за безопасна работа в химическа лаборатория? A. При нагряване на тръба с течност, тръбата трябва да се държи вертикално. Б. Водородът в лабораторията трябва да се получи с абсорбатор.

351. Има ли следните решения относно правилата за безопасна работа в химическа лаборатория? A. Възпламененият бензин трябва да бъде потушен с вода. Б. Когато работите с разяждащи разтвори, трябва да носите предпазни ръкавици и очила. 352. Следните решения относно правилата за безопасна работа в химическа лаборатория? А. Нагряване на епруветките с воден разтвор на натриев хлорид се извършва в гумени ръкавици. Б. Когато работите със солни разтвори, трябва да носите предпазни ръкавици и очила.

http://officemagazine.ru/no_category/100208

Методическо развитие в химията (8 клас) по темата:
Чисти вещества и смеси

Работата по проверката на тема „Чисти вещества и смеси“ включва следните понятия: вещество, свойства на вещество, смес от вещества, разделяне на смеси от вещества, физични и химични явления.

Работата по проверката е под формата на тестове. Сред тях са тестове с избор на правилен отговор от предложените четири, въпроси “за две преценки”, проверка на дефинициите, тестове за съответствие. Задачи С задачи за количеството вещество и масова фракция.

изтегляне:

Преглед:

Проверка по темата "Чисти вещества и смеси"

Инструкции за извършване на проверката

Работата по проверката на тема „Чисти вещества и смеси“ включва следните понятия: вещество, свойства на вещество, смес от вещества, разделяне на смеси от вещества, физични и химични явления.

Работата по проверката е под формата на тестове. Сред тях са тестове с избор на правилен отговор от предложените четири, въпроси “за две преценки”, проверка на дефинициите, тестове за съответствие. Задачи С задачи за количеството вещество и масова фракция.

За работата са разрешени 25 минути.

А1. Веществата включват:

А2. Химичните явления включват:

1) топене на метал

2) разтваряне на захар

3) железни ръждясали

4) изпаряване на алкохол

A3. Масовата част на кислорода в Са SiO 3 е равна на:

А4. Можете да разделите сместа чрез изпаряване:

1) вода и мляко 2) вода и сол

3) вода и въглищен прах 4) вода и оцетна есенция

A5. Филтрирането може да се раздели на смес:

1) вода и захар 2) вода и сол

3) вода и въглищен прах 4) вода и оцетна есенция

B1. Правилни ли са следните оценки за чистите вещества и смеси?

А. Млякото е смес от вещества.

Б. Водата от чешмата е чисто вещество.

1) само А е правилно 3) и двете решения са верни

2) само Б е правилен 4) и двете оценки са грешни

В2. Установяване на съответствието между веществото и неговите свойства:

ВЕЩЕСТВО ВЕЩЕСТВО НА ВЕЩЕСТВО

А) растително масло 1) разтворимо

В) сол 2) се привлича от магнит

Б) въглища 3) източник на топлина

D) желязо 4) по-лек от вода

5) сладък вкус

С1. Колко озонови молекули се съдържат в 3 мол от него.

C2. Пет чаени лъжички сол (с един хълм), разтворени в 450 g (450 ml) вода. Като се има предвид, че теглото на сол във всяка лъжица е около 10 g, изчислява се масовата част на солта в разтвора.

С система за проверка на оценката

За всеки правилен отговор на всяка от задачите И поставете 1 точка.

http://nsportal.ru/shkola/khimiya/library/2015/02/03/chistye-veshchestva-i-smesi

Официален сайт на Метелкова Е.А.

337 Вярно ли е следното преценка за чистите вещества и смеси?

А. Въздухът е смес от вещества.

Б. Маслото е чисто вещество.

1) само А. е вярно.

2) само Б. е вярно.

3) и двете решения са верни

4) и двете решения са погрешни

338 Вярно ли е следното за чистите вещества и смеси?

A. Сярната киселина е смес от вещества

Б. Въглеродният диоксид е чисто вещество.

1) само А. е вярно.

2) само Б. е вярно.

3) и двете решения са верни

4) и двете решения са погрешни

339 Вярно ли е следното за чистите вещества и смеси?

А. Морската вода е смес от вещества.

Б. Озонът е чисто вещество.

1) само А. е вярно.

2) само Б. е вярно.

3) и двете решения са верни

4) и двете решения са погрешни

340 Правилно ли са следните решения относно чистите вещества и смеси?

А. Стъкло е смес от вещества.

Б. Бронзът е чисто вещество.

1) само А. е вярно.

2) само Б. е вярно.

3) и двете решения са верни

4) и двете решения са погрешни

341 Правилно ли са следните решения относно чистите вещества и смеси?

A. Дестилираната вода е смес от вещества.

Б. Млякото е чисто вещество.

1) само А. е вярно.

2) само Б. е вярно.

3) и двете решения са верни

4) и двете решения са погрешни

Истина ли е следната преценка за чистите вещества и смеси?

А. Лимонада е смес от вещества.

Б. Желязото е чисто вещество.

1) само А. е вярно.

2) само Б. е вярно.

3) и двете решения са верни

4) и двете решения са погрешни

343 Има ли следните преценки относно методите за почистване на веществата?

А. Смес от въглероден диоксид и кислород се отделя чрез филтруване

Б. Пречиства се водата от твърди вещества чрез кипене.

1) само А. е вярно.

2) само Б. е вярно.

3) и двете решения са верни

4) и двете решения са погрешни

344 Има ли следните преценки относно методите за почистване на веществата?

А. Разтвор на натриев хлорид във вода може да бъде разделен чрез филтруване

Б. Почистете алуминиевия прах от кварцов пясък с магнит

1) само А. е вярно.

2) само Б. е вярно.

3) и двете решения са верни

4) и двете решения са погрешни

345 Има ли следните преценки за разделянето на смесите?

А. Дестилация се отнася до химични методи за разделяне на сместа.

Б. Разделянето на смес от серни прахови и железни стружки с помощта на магнит се дължи на химични методи.

1) само А. е вярно.

2) само Б. е вярно.

3) и двете решения са верни

4) и двете решения са погрешни

346 Има ли следните преценки за разделянето на смесите?

А. Магнетизацията се отнася до химични методи за разделяне на смес.

Б. Разделяне на смес от стружки от желязо и мед е възможно с магнит

1) само А. е вярно.

2) само Б. е вярно.

3) и двете решения са верни

4) и двете решения са погрешни

347 Има ли следните преценки относно методите за разделяне на смеси?

А. Медните стърготини от сместа могат да бъдат идентифицирани магнит

Б. Две несмесващи се течности могат да бъдат разделени чрез разделителна фуния.

1) само А. е вярно.

2) само Б. е вярно.

3) и двете решения са верни

4) и двете решения са погрешни

348 Има ли следните преценки за разделянето на смесите?

А. Разделяне на смес от вода и сода за хляб е възможно чрез дестилация

Б. Маслото и содата могат да бъдат разделени чрез разделителна фуния.

1) само А. е вярно.

2) само Б. е вярно.

3) и двете решения са верни

4) и двете решения са погрешни

Правилно ли са следните твърдения за безопасни работни практики в химическа лаборатория?

A. Когато се нагрява течността, е необходимо тръбата да се затвори със запушалка

Б. Когато се приготвя разтвор на сярна киселина, към водата трябва да се добави концентрирана киселина.

1) само А. е вярно.

2) само Б. е вярно.

3) и двете решения са верни

4) и двете решения са погрешни

350 Правилно ли са следните оценки за практиките за безопасна работа в химическа лаборатория?

A. При нагряване на тръба с течност, тръбата трябва да се държи вертикално

Б. Водородът в лабораторията трябва да се получи с абсорбатор.

1) само А. е вярно.

2) само Б. е вярно.

3) и двете решения са верни

4) и двете решения са погрешни

Правилно ли са следните твърдения за безопасни работни практики в химическа лаборатория?

A. Запалване с бензин трябва да бъде погасено с вода

Б. Когато работите с разяждащи разтвори, трябва да носите предпазни ръкавици и очила.

1) само А. е вярно.

2) само Б. е вярно.

3) и двете решения са верни

4) и двете решения са погрешни

Правилно ли са следните преценки за практиките за безопасна работа в химическа лаборатория?

А. Нагряване на тръбите с воден разтвор на натриев хлорид се извършва в гумени ръкавици

Б. Когато работите със солни разтвори, трябва да носите предпазни ръкавици и очила.

http://ximijakatja.ucoz.ru/index/chistye_veshhestva_i_smesi/0-54

Лимонада е смес от вещества

Примери за решаване на задачи

Преценяват ли се правилата за използването на домакински химикали?

A. Прах за пране не трябва да се използва за миене на съдове.

Б. Когато се използват бои на водна основа, в стаята се допускат деца и домашни любимци.

1) само А е вярно

2) само Б е вярно

3) и двете решения са верни

4) и двете решения са погрешни

Когато търсите правилния отговор, трябва да разчитате на знанията си в областта на екологичните проблеми, човешкото взаимодействие с веществата, безопасното използване на вещества и химични реакции в ежедневието.

В този случай е ясно, че праховете за пране не са предназначени за миене на съдове, защото може да съдържа вещества, вредни за здравето, слабо измити с вода, и следователно, има шанс да влязат в тялото и да причинят смущения в работата му.

Когато се използват бои на водна основа, е допустимо да се намирате в помещението, където се извършват бояджийски работи за деца, животни и растения, ако, разбира се, те са достатъчно далеч от мястото на боядисване. Боите на водна основа са почти без мирис, лесно се отмиват с вода, но все пак, за да се избегне проникването на емулсия в дихателните пътища и очите, вземат предпазни мерки, използват защитно оборудване (респиратор, очила).

Правилният отговор е 3.

Правилни ли са следните оценки за чистите вещества и смеси?

A. Дестилираната вода е смес от вещества.

Б. Млякото е чисто вещество.

1) само А е вярно

2) само Б е вярно

3) и двете решения са верни

4) и двете решения са погрешни

Първо трябва да помните как чистите вещества се различават от смеси. Чистите вещества съдържат атоми / молекули на едно вещество, смеси - атоми / молекули от различни вещества. Всеки знае, че дестилираната вода е чиста субстанция, а млякото съдържа мазнини, протеини, сол, захар и т.н. Следователно, въз основа на собствените ни разсъждения, ние заключаваме, че решението A е грешно, решение B е грешно.

Правилен отговор: 4 - и двете преценки са грешни.

Задачи за самостоятелна работа

294. Вярно ли е следното преценка за чистите вещества и смеси?

А. Въздухът е смес от вещества.

Б. Маслото е чисто вещество.

1) само А е вярно

2) само Б е вярно

3) и двете решения са верни

4) и двете решения са погрешни

295. Вярно ли е следното преценка за чистите вещества и смеси?

A. Сярната киселина е смес от вещества.

Б. Въглеродният диоксид е чисто вещество.

1) само А е вярно

2) само Б е вярно

3) и двете решения са верни

4) и двете решения са погрешни

296. Правилни ли са следните решения относно чистите вещества и смеси?

А. Морската вода е смес от вещества.

Б. Озонът е чисто вещество.

1) само А е вярно

2) само Б е вярно

3) и двете решения са верни

4) и двете решения са погрешни

297. Правилни ли са следните решения относно назначаването на лабораторна стъклария и оборудване?

А. Хидрометър е проектиран да измерва плътността на разтворите.

Б. За измерване на обема на течността чрез конична колба.

1) само А е вярно

2) само Б е вярно

3) и двете решения са верни

4) и двете решения са погрешни

298. Вярно ли е следното преценка за чистите вещества и смеси?

А. Амонякът е смес от вещества.

Б. Природният газ е чисто вещество.

1) само А е вярно

2) само Б е вярно

3) и двете решения са верни

4) и двете решения са погрешни

299. Вярно ли е следното преценка за чистите вещества и смеси?

А. Лимонада е смес от вещества.

Б. Желязото е чисто вещество.

1) само А е вярно

2) само Б е вярно

3) и двете решения са верни

4) и двете решения са погрешни

300. Има ли следните преценки относно методите за почистване на веществата?

А. Смес от въглероден диоксид и кислород се отделя чрез филтруване.

Б. Пречиства се водата от твърди примеси чрез кипене.

1) само А е вярно

2) само Б е вярно

3) и двете решения са верни

4) и двете решения са погрешни

301. Правилни ли са следните оценки за смесите и състава на детергентите?

А. Разтвор на амоняк във вода (течен амоняк) е хомогенна смес.

Б. За отстраняване на мазни петна от повърхността на съдовете е препоръчително да се използват детергенти с алкална среда.

1) само А е вярно

2) само Б е вярно

3) и двете решения са верни

4) и двете решения са погрешни

302. Има ли следните преценки относно методите за разделяне на смеси?

А. Дестилация се отнася до химични методи за разделяне на сместа.

Б. Отделяне на смес от серни прахове и железни стружки с помощта на магнит се нарича химически методи.

1) само А е вярно

2) само Б е вярно

3) и двете решения са верни

4) и двете решения са погрешни

303. Има ли следните преценки относно методите за разделяне на смеси?

А. Изпаряването се отнася до химични методи за отделяне на смес.

Б. Разделяне на смес от стружки от желязо и мед е възможно с магнит.

1) само А е вярно

2) само Б е вярно

3) и двете решения са верни

4) и двете решения са погрешни

304. Има ли следните преценки относно методите за разделяне на смеси?

А. Разделяне на смес от вода и сода за хляб е възможно чрез метода на филтрация.

Б. Маслото и водата могат да бъдат разделени чрез разделителна фуния.

1) само А е вярно

2) само Б е вярно

3) и двете решения са верни

4) и двете решения са погрешни

305. Има ли следните преценки за видовете смеси и препарати от битова химия?

А. Смес от растително масло и вода е хетерогенна смес.

Б. Битовите химикали са абсолютно безопасни за хората и домашните любимци.

1) само А е вярно

2) само Б е вярно

3) и двете решения са верни

4) и двете решения са погрешни

306. Има ли следните преценки относно правилата за безопасна работа в химическа лаборатория?

A. Когато се нагрява течността, е необходимо тръбата да се затвори със запушалка.

Б. Когато се приготвя разтвор на сярна киселина, към водата трябва да се добави концентрирана киселина.

1) само А е вярно

2) само Б е вярно

3) и двете решения са верни

4) и двете решения са погрешни

307. Дали следните преценки относно правилата за безопасна работа в химическа лаборатория?

A. При нагряване на тръба с течност, тръбата трябва да се държи вертикално.

Б. Водородът в лабораторията трябва да се получи с абсорбатор.

1) само А е вярно

2) само Б е вярно

3) и двете решения са верни

4) и двете решения са погрешни

308. Дали следните преценки относно правилата за безопасна работа в химическа лаборатория?

A. Възпламененият бензин трябва да бъде потушен с вода.

Б. Когато работите с разяждащи разтвори, трябва да носите предпазни ръкавици и очила.

1) само А е вярно

2) само Б е вярно

3) и двете решения са верни

4) и двете решения са погрешни

309. Дали следните преценки относно правилата за безопасна работа в химическа лаборатория?

А. Нагряване на епруветките с воден разтвор на натриев хлорид се извършва в гумени ръкавици.

Б. Когато работите със солни разтвори, трябва да носите предпазни ръкавици и очила.

1) само А е вярно

2) само Б е вярно

3) и двете решения са верни

4) и двете решения са погрешни

310. Правилни ли са решенията за химическото замърсяване на околната среда и последствията от нея?

А. Повишеното съдържание на въглероден оксид в атмосферата (III) не представлява заплаха за човешкото здраве.

Б. Производството на цимент не е класифицирано като източник на замърсяване на въздуха.

1) само А е вярно

2) само Б е вярно

3) и двете решения са верни

4) и двете решения са погрешни

311. Правилни ли са решенията за химическото замърсяване на околната среда и последствията от нея?

А. Наличието на неорганични киселини в промишлените отпадъчни води допринася за повишаване на киселинността на водната среда, което има положителен ефект върху жизнената активност на всички водни организми.

Б. При наличието на замърсители на околната среда, корозията на строителните материали се ускорява.

http://compendium.su/chemistry/oge_1/21.html
Up